E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Me Rominën dhe Katerinën i dhuruam pemë Parkut të Tiranës