E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Mirënjohje vullnetarëve dhe gjithë kolegëve të APR- së!

Mirënjohje vullnetarëve dhe gjithë kolegëve të APR- së!

Çfarë do të bënim ne pa ata, ata që i kemi krah në çdo aktivitet, ngjarje a zhvillim të rëndësishëm! Mirënjohje vullnetarëve, por edhe gjithë kolegëve të APR që janë angazhuar gjatë gjithë ditës së sotme në shpërndarjen e ujit, inkurajimin e garuesve e gjithçka mund të bënin në këtë ditë sfide, por dhe festive!