E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Ndërtojmë kënde sportive në çdo bllok banimi!

Ndërtojmë kënde sportive në çdo bllok banimi!

Lojë e argëtim në natyrë! Fusha e Laprakës, një hapësirë rekreative ku fëmijët shpenzojnë kohën e tyre të lirë si dhe çlirojnë energji. Ndërtojmë kënde sportive në çdo bllok banimi për fëmijë të lumtur e të shëndetshëm.