Në çeljen e këtij viti të ri mësimor, Erinda Fino, në emër të APR-së përcolli mesazhin e kryetarit të Bashkisë Tiranë për të gjithë nxënësit në shkollën “Niket Dardani” ndërsa u kujtoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit për zhvillimin e orëve të gjelbëra, ekspeditave, ekskursioneve, festave dhe plot aktiviteteve të tjera edukuese dhe informuese rreth natyrës në parqet e kryeqytetit. Suksese fëmijë dhe mos harroni: “E ardhmja e qytetit e lidhur pashmangshmërisht me të ardhmen tuaj”!