E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

“Ne jemi pjesë e zgjidhjes #PërNatyrën”!

“Ne jemi pjesë e zgjidhjes #PërNatyrën”!

#BiodiversityDay2021#ForNature

“Ne jemi pjesë e zgjidhjes #PërNatyrën“! Nuk është thjeshtë një slogan i zgjedhur në Ditën Ndërkombëtare të Biodiversitetit, por një e vërtetë, të cilën duhet ta mbajmë parasysh çdo ditë të jetës sonë! Cënimi i shumëllojshmërisë biologjike na kërcënon të gjithëve, ndërsa bashkëjetesa jonë në harmoni me natyrën, mbrojtja dhe përkujdesi ndaj saj është çelësi për një jetesë cilësore, të shëndetshme dhe të paqtë!