E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Nisi puna me riparimet e moduleve në sheshin rekreativ “Mine Peza”!

Nisi puna me riparimet e moduleve në sheshin rekreativ “Mine Peza”!

Jo vetëm projektojmë dhe ndërtojmë kënde lojërash, por edhe kujdesemi dhe i mirëmbajmë ato! Nisi sot puna me riparimet e moduleve e stolave në sheshin rekreativ “Mine Peza”. Ekipi Luaj@Tirana gjithmonë në krye të detyrës për t’ia rikthyer hapësirën e lojërave përsëri fëmijëve. #NjësiaAdministrativeNr.9 #EkipiLuaj@Tirana