E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Një ditë aktive me nxënësit e shkollës Dertliu!

Një ditë aktive me nxënësit e shkollës Dertliu!

Nën moton “WE LOVE SPORT”, miqtë e radhës tek Fushat Multisportive në Parkun e Madh të Liqenit ishin nxënësit e Shkolla Dertliu, në një ditë aktive me shumëllojshmëri lojërash të dobishme për shëndetin, por dhe një mënyrë shumë e mirë për t’i bashkuar më shumë me njeri-tjetrin. Sa mirë do ishte sikur të kishim sa më shumë shembuj të tillë, me sa më shumë të rinj që frekuentojnë hapsirat e gjelbra dhe ambjentet sportive në park!