E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Një fillim i ditës në park!

Një fillim i ditës në park!

Bëjmë gati parkun për aktivitetet në Amfiteatër dhe frekuentuesit që na urojnë çdo mëngjes: “Punë të mbarë”! Një fillim i ditës në park, me pastrim të koordinatave, rrugëve, sipërfaqeve të gjelbëruara, shesheve dhe objekteve, si dhe kujdes ndaj bimësisë me ujitje, krasitje e kositje. Faleminderit kolegë!