E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Një lulishte e re në park!

Një lulishte e re në park!

Një lulishte e re në park! Një punë kolosale nga kolegët tanë të gjelbërimit në rikualifikimin e kësaj hapësire duke nisur me sistemimin dhe nivelimin e dheut, bërjen e rrugicave me drurë dhe shtrimin e tyre me granil si dhe mbjelljen me bar e shkurre dekorative për t’u konkretizuar në atë që shohim sot, në një oaz të gjelbër brenda Parkut të Madh të Liqenit! Faleminderit kolegë!