E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Një tjetër aset i shtohet qytetit dhe komunitetit!

Një tjetër aset i shtohet qytetit dhe komunitetit!

Së shpejti, një zonë e dedikuar për atletikën do të jetë ndër më të preferuarat për frekuentuesit e Parkut të Madh të Liqenit! Në vitin e Tiranës Qytet Europian të Rinisë, parkut i shtojmë Pistën Olimpike të Vrapimit, një aset i shtuar për qytetin dhe komunitetin! Një sipërfaqe prej 18308 m2 nga të cilat 13345 m2 e gjelbëruar dhe 3244 m2 e shtruar me tartan, e standardizuar për stërvitje dhe gara për profesionistët e atletikës, e gjitha me ndriçim dhe stola për pushim po bëhet gati në shërbim jo vetëm të sportistëve, por të të gjithë atyre që e duan natyrën!