E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Një tjetër sipërfaqe e shndërruar në Parkun e Madh të Liqenit!