E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Njohim llojet e shpendëve autoktonë në Parkun e Madh!

Njohim llojet e shpendëve autoktonë në Parkun e Madh!

Duke ngritur foletë e zogjve në park, së bashku me nxënësit e Shkolla Jopublike KRISTAQ RAMA dhe ECO Tirana. Laboratori didaktik i foleve me material të ricikluar druri i ndihmon nxënësit që përveçse të ndërtojnë një shtëpi për zogjtë e parkut, ata të ndërgjegjësohen edhe në mbrojtjen e mjedisit. Po aq sa kontributi për një strehë të sigurt, për fëmijët ishte i rëndësishëm dhe informacioni për t’u njohur me llojet e shpendëve autoktonë në Parkun e Madh!