E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Orët e Gjelbra në Park

Orët e Gjelbra në Park

Me nxënësit e “Viktor Hygosë”, në Parkun e Madh të Liqenit, ku prej kohësh zhvillojmë “Orët e Gjelbra në Park”, nismë e APR për edukimin dhe ndërgjegjësimin e fëmijëve e të rinjve ndaj problemeve mjedisore! Çdo javë mirëpresim klasa të ndryshme për orë mësimore mbi natyrën, ambientin, ekosistemet dhe florën e faunën në parqet e Tiranës. E ardhmja ndërtohet më e mirë nga edukimi i sotëm