E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

“Orët e Gjelbra” në Parkun e Madh!

“Orët e Gjelbra” në Parkun e Madh!

Mendja e shëndetshme dhe trupi i shëndetshëm nisin me “Orët e Gjelbra” në Parkun e Madh! Te Amfiteatri, me nxënësit e shkollës “Faik Konica” për të mësuar më shumë rreth natyrës, mjedisit, ekosistemeve dhe florës e faunës në parqet e Tiranës. Të lumtur për brezin e ri që po rrit Tirana, me dashuri, të përgjegjshëm dhe gjithmonë e më të informuar për natyrën!