E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Pak vite, shumë punë!

Pak vite, shumë punë!

Jam shumë krenar për Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit në këto 6 vjet të krijimit të saj, sepse ka bërë një punë të shkëlqyer për transformimin e Parkut të Liqenit , pistat e vrapit dhe biçikletave , por edhe me ndërtimin e mbi 70 kënde lojrash , mbjelljen e mbi 500 mijë pemëve e mirëmbajtjen e hapësirave çlodhëse në qytet. Faleminderit!