E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Parku i Madh i Liqenit gumëzhin këto ditë nga të rinjtë e Kampit Veror!

Parku i Madh i Liqenit gumëzhin këto ditë nga të rinjtë e Kampit Veror!

Parku i Madh i Liqenit gumëzhin këto ditë nga të rinjtë e Kampit Veror! Youth Summer Camp, sëbashku me rrjetin e të rinjve nga Qendrat Komunitare të Tiranës shijojnë natyrën në park me lojëra energjizuese në grup, aktivitete sportive e kreative, pikturë, kërcime dhe sesione informuese me profesionistë të ftuar mbi tema në interes të të rinjve