E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Palestra e Hapur II

PALESTRA E HAPUR II

Sipërfaqja: 152 m2. Modulet e instaluara: 4 module stërvitore (fitness) për ambiente të jashtme dhe 2 paralele.