E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Parku i Aventurave

shtigjet

DAJTI ADVENTURE PARK

 

Dajti Adventure Park ndodhet 5 minuta larg kompleksit Dajti Ekspres dhe është parku i parë i realizuar në Shqipëri.

Vendosur në zemër të malit të Dajtit dhe duke shfrytëzuar habitatin natyror, Parku i Aventurave është një eksperiencë emocionuese me aktivitete dhe kurse të ndryshme që i përshtatet të gjithë grupmoshave.

Parku është ndërtuar kryesisht në pemë Ahu dhe Panje që ndodhen në pyll pa i dëmtuar ato, duke e kthyer këtë lloj rekreacioni njësh me ambientin pa ndikuar negativisht, përkundrazi ndihmon në mirëmbajtjen e pjesës së pyllit!

 1. ZONA E NDËRTIMIT

Fusha e ndërhyrjes ndodhet pranë DAJTIT TOWER BELVEDERE & BALLKONI DAJTIT, afër MALIT TE DAJTIT, që gjendet në komunën LINZE në provincën e TIRANËS.

Projekti i Parkut të Aventurave përbëhet nga 7 + 2 shtigje në lartësi dhe shkallë të ndryshme të vështirësive dhe të diferencuara sipas moshës dhe lartësisë së pjesëmarrësve.

kolazh dajti 2

 1. PARKU I AVENTURAVE

Parku i Aventurave është një strukturë e përshtatshme për zhvillimin e mjedisit në zonat e pyllëzuara.

Avantazhi i madh i këtyre ambienteve dhe aftësia për t’u kënaqur nga ata që nuk kanë ndonjë përvojë ngjitjeje, janë të arritshme për njerëzit e të gjitha moshave, duke u ndarë në shtigje të ndryshme për të rriturit dhe fëmijët. Provoni ecjen dhe ngjitjen midis pemëve në liri të plotë duke ruajtur standardet më të larta të sigurisë.

Përveç se shërbejnë për përmirësimin e zonave të braktisura të pyllëzuara, Parku i Aventurave nuk dëmton në asnjë mënyre pyjet apo bimët, pra bimët vazhdojnë të rriten pa ndonjë faktor ndalues mbi to. Në fakt, boshtet nuk janë në kontakt me pjesët metalike ose kabllot e çelikut, por vetëm me pjesë të ngopura me dru. Kjo metodë konstruktive, e mbështetur nga mirëmbajtja e duhur, i lejon pyllit të vazhdojë të rritet pa asnjë problem.

Për më tepër, me instalimin e një parku aventurash në zonat e braktisura të pyllit, është mundësi që përdoruesit e turizmit të njohin këto zona.

 1. MENAXHIMI DHE KËRKESAT PËR PËRDORIM
 • Qasja në rrugë është e lejuar vetëm duke mbajtur pajisje sigurie, të siguruara nga personeli teknik.
 • Materialet dhe pajisjet e përdorura janë të çertifikuara dhe markuara CE sipas rregullave dhe normave evropiane UNI EN 15567-1-2 dhe do kontrollohen dhe testohen çdo ditë nga stafi teknik.
 • Të gjitha shtigjet identifikohen me shenjat e duhura, ngjyrën dhe shkallën e vështirësisë.
 • Kursi per “FËMIJË” është i rezervuar për përdoruesit ndërmjet moshës 4 dhe 7 vjeç, në lartësi mes 100 dhe 130 cm dhe peshon mes 20 dhe 50 kg.
 • Kursi per “TË RRITUR” është i rezervuar për përdoruesit e një lartësie 8-vjeçare ose superiore dhe 130 cm të lartë dhe një peshë mes 40 dhe 120 kg.
 • Në shtigjet “TË RRITUR”, përdoruesit me 8-9 vjeç do të shoqërohen nga një i rritur ose një instruktor.
 • Parku do të pajiset me Çertifikata sipas stan.
 1. MATERIALET E PËRDORURA

Akrobatika në lartësi mbulohen me dru pishe (1.30×1.30m) të ankoruar në bagazhin e pemëve dhe pasazheve të strukturës së tërheqjes të quajtur “ATELIER”, strukturuar nga litarët e telave.

Platformat përbëhen nga montimi rreth trungut të një kryqëzimi të dyfishtë prej cilindrave të drurit me dimensione 9 x 9 cm.

Te gjitha materialet që do të përdoren për realizimin e parkut të aventurave janë të çertifikuara në bazë të normativave evropiane EN15567-1;2015 E 1567- 2;2015 çertifikatat e te cilave do të jenë të vendosura në objekte në përfundim të punimeve.

Në të gjitha shtigjet e lejuara për fëmijë do të ketë gjithmonë mbrojtëse jete të vazhdueshme me lidhje vertikale.

Më poshtë disa shembuj të mbrojtëseve të përdoruara për kalimet.

Në kalimet për të rritur do të përdoren mbajtëse të sigurisë klasike por çdo mbajtëse është e pajsur me lidhjet inteligjente CLIC –IT, një sistem sigurie i përhershëm që sinkronizon pozicionin e hapjes-mbylljes të 2 mbajtëseve. Çengeli i të paktën njërës nga nyjet është gjithmonë i sigurtë dhe i garantuar.

kolazh dajti

 1. SHTIGJET NË PROJEKTIN E PARKUT TË AVENTURAVE

Projekti i Parkut të Aventurave përbëhet nga 7 + 2 gjurmë akrobatike në lartësi me shkallë të ndryshme të vështirësive dhe të diferencuara sipas moshës dhe lartësisë së pjesëmarrësve.

7 shtigjet akrobatike të parkut të aventurës klasifikohen si më poshtë:

KURSI I FËMIJËVE – 5 vjec < mosha < 7 vjet dhe 20kg < pesha e përdorimit <50kg

 • Kursi “PËR FËMIJË 1 – VERDHË” 1.00m < lartësia < 1.30m. Vështirësia: E LEHTË
 • Kursi “PËR FËMIJË 2 – PORTOKALLI” 1.00m < lartësia < 1.30. Vështirësia: MESATARE
 • Kursi “PËR FËMIJË 3 – LEJLA” 1.00m < lartësia < 1.30. Vështirësia: E VËSHTIRË

KURSI I TË RRITURVE – Mosha <8 vjet dhe 40kg < pesha e përdoruesit < 120 kg

 • Kursi “TË RRITUR 1 – JESHILE” lartësia < 1.30m. Vështirësia: E LEHTE
 • Kursi “TË RRITUR 2  – BLU” lartësia < 1.30m. Vështirësia: MESATARE
 • Kursi “TË RRITUR 3 – KUQE” lartesia < 1.30m. Vështirësia: E VËSHTIRË 
 • Kursi “TË RRITUR 4 – QUICK-JUMP” lartësia < 1.30m. Vështirësia: MESATARE

Janë realizuar edhe 2 Kurse Praktike në lartësi < 1.50m nga terreni:

1- PËR FËMIJË (i quajtur “KURSI – PËR FËMIJË 0”)

2- PËR TË RRITUR (i quajtur “KURSI – TË RRITUR 0”)

Për më shumë info vizitoni: Dajti Adventure Park

dajti cmimet