E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Pasurojmë parkun me gjelbërim!

Pasurojmë parkun me gjelbërim!

Pasurojmë parkun me pemë e shkurre dekorative, për t’i dhënë më shumë gjelbërim, ngjyra dhe aroma një prej vendeve më të frekuentuara nga qytetarët! Tujë, Juniperus, Cidonjë, Rrap, Pitospora, Dafinë, Murriz e Fotinja po mbillen këto ditë nga kolegët e sektorit të gjelbërimit në pjesën jugore të Parkut të Madh të Liqenit!