E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Për një mjedis të pastër, natyrë të bukur, jetë të shëndetshme!

Për një mjedis të pastër, natyrë të bukur, jetë të shëndetshme!

Për një mjedis të pastër, natyrë të bukur, jetë të shëndetshme! Në Ditën Botërore të Riciklimit u mësojmë fëmijëve si të duam dhe të mbrojmë burimet e pasuritë natyrore, që ato të mos shterojnë kurrë dhe ne të kemi një të ardhme të sigurt!