E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Përurimi i këndit të ri të Lodrave në Dajt

Përurimi i këndit të ri të Lodrave në Dajt

Luaj Tirana edhe në Surrel, Nj. Adm. Dajt! Frut i bashkëpunimit Bashki (APR) me donatorët, sinergjia pozitive për infrastrukturën rekreative po përfshin edhe zonat rurale. Falenderojmë Z. Xhavit Hysenaj për mbështetjen e projektit si dhe Z. Behar Troksi për dhurimin e truallit! Bashkimi bën fuqinë! Fëmijët e rritur më mirë sot do bëjnë punë shumë më të mira për kryeqytetin e shoqërinë nesër!