E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Pista Olimpike e Atletikës

Pista Olimpike e Atletikës i shtohet Tiranës si një aset për qytetrët dhe në veçanti, sportdashësit.

Pista Olimpike e Atletikës në PMLAT vjen si një hapësirë e standardizuar për stërvitje dhe gara për profesionistë të atletikës në nivel kombëtar. Me një gjatësi prej 400m, me 6 korsi është realizuar sipas standardeve të atletikës dhe është në pritje të certifikimit për t’u përdorur edhe si hapësirë për aktivitete ndërkombëtare.

Në këtë pistë atletët mund të ushtrojnë disiplina të ndryshme të sportit të atletikës si 100 metra, kërcim së gjati, distancat e mesme, distancat e gjata, vrapim me pengesa, stafetat etj.