E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Projekt të reja në dobi të komunitetit dhe qytetit!

Projekt të reja në dobi të komunitetit dhe qytetit!

Ndërsa Akademia e Çiklizmit në Parkun e Liqenit është drejt fundit, APR dhe GIZ Albania firmosën një memorandum bashkëpunimi për promovimin e aktiviteteve të çiklizmit në kuadër të informimit dhe edukimit me fokus të veçantë fëmijët. Gjatë takimit me përfaqësuesit e GIZ Albania u diskutua dhe u dakordësua për bashkëpunim në sigurimin e biçikletave si dhe në hartimin e kurrikulave me të cilat do të punojnë trajnerët e pedalimit. Së bashku do të mund të jetësojmë më shumë projekte dhe nisma në fusha të ndryshme, por me interesa të përbashkëta, në dobi të komunitetit dhe qytetit!