E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Promovojmë qytetin me pika të reja atraktive!

Promovojmë qytetin me pika të reja atraktive!

Pasurojmë aplikacionin Tirana Ime Outdoor me pika të reja atraktive, historike dhe kulturore, si një mundësi më shumë për promovimin e qytetit në nxitjen dhe zhvillimin e turizmit brenda e jashtë tij! Në këtë kuadër, APR sëbashku me Drejtorinë e Turizmit dhe Kulturës pranë Bashkisë së Tiranës po hedhin hapat e parë të bashkëpunimit institucional. Nëpërmjet aplikacionit Tirana Ime Outdoor, që APR ka lançuar katër vite më parë, po diskutohet mundësia e shtimit të pikave atraktive, mes të cilave dhe rrugët/shtigjet historike e kulturore në rrethina, që ta njohim më mirë, ta vlerësojmë e ta duam më shumë Tiranën, qytetin tonë, kryeqytetin e vendit!