E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Puna & projektet e APR në “Ora e Tiranës”

Puna & projektet e APR në “Ora e Tiranës”

Tirana e gjelbër, Tirana aktive, Lu@j Tirana!

Në një intervistë për Ora e Tiranës Erinda Fino, Drejtore e Përgjithshme zbulon nismat, projektet e reja, synimet dhe objektivat e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për këtë vit.
Shtimi i gjelbërimit në kryeqytet brenda dhe jashtë zonës urbane, shtimi i hapësirave rekreative urbane, Akademia e Çiklizmit si dhe një kënd i dedikuar për fëmijët në Parkun e Madh me module lodrash që simbolizojnë Tiranën dhe pistën e edukimit në trafik. Për më tepër ndiqni intervistën!