Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    VKB(Pyje dhe kullota)

    Vendime të Këshillit Bashkiak

    VKB nr. 28, datë 23.05.2016 Për Kalimin e funksioneve të Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale, Ujitjes dhe Kullimit pranë Drejtorise se Përgjithshme nr.2 të Punëtorëve të Qytetit si dhe Administrimit të Pyjeve e Kullotave pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit