E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

VKB(Pyje dhe kullota)

Vendime të Këshillit Bashkiak

VKB nr. 28, datë 23.05.2016 Për Kalimin e funksioneve të Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale, Ujitjes dhe Kullimit pranë Drejtorise se Përgjithshme nr.2 të Punëtorëve të Qytetit si dhe Administrimit të Pyjeve e Kullotave pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit