E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

REJA në Tiranë

Adresa dhe Kontakte Reja:          

Adresa: Para Galerisë Kombëtare, Tiranë, Shqipëri

Email: [email protected] ose [email protected]         –        Web: www.reja.al          –        Facebook: www.facebook.com/Rejaal

 

reja shqip-1 copy

reja shqip-2 copy

reja shqip-2 copy2

reja shqip-3 copy

reja shqip-3 copy2

reja shqip-4 copy

reja shqip-4 copy2

reja shqip-5 copy

reja shqip-5 copy2

reja shqip-6 copy

reja shqip-6 copy2

reja shqip-7 copy

reja shqip-7 copy2reja shqip-8 copyreja shqip-8 copy2

reja shqip-9 copy

reja shqip-9 copy2

reja shqip-10 copy

reja shqip-10 copy2

reja shqip-11 copy

reja shqip-11 copy2

reja shqip-12 copy