Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  REZERVO FUSHAT SPORTIVE NË PMLAT

  Rezervoni fushën e volejbollit

  Rezervoni fushën e basketbollit

  Rezervoni fushën e tenisit

  Rezervoni fushën e futbollit

  
  

  Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë nr. 31. dt. 06 prill 2022 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 158, datë 26. dhjetor. 2019, “Për sistemimin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”, të ndryshuar, më poshtë tarifat për përdorimin e fushave multisportive në Parkun e Madh të Liqenit Artificial të Tiranës dhe fushën e futbollit në Laprakë.
  Fushë volejbolli: Biletë për individ ose grup prej 12 personash – 1400 lekë/kohëzgjatja 60 min. Për subjekte tregtare/klube/shoqata – 2000 lekë/kohëzgjatja 60 min. Studentët 50% të vlerës.
  Fushë basketbolli: Biletë për individ ose grup prej 10 personash – 1300 lekë/kohëzgiatja 60 min. Për subjekte tregtare/klube/shoqata – 2000 lekë/kohëzgiatja 60 min. Studentët 50% të vlerës.
  Fushë futbolli: Biletë për individ ose grup prej 14 personash – 2000 lekë/kohëzgjatja 90 min. Për subjekte tregtare/klube/shoqata – 2500 lekë/kohëzgiatja 90 min. Studentët 50% të vlerës.
  Fushë tenisi: Biletë për individ/grup individësh – 1600 lekë/kohëzgjatja 60 min. Për subjekte tregtare/klube/shoqata – 2000 lekë/kohëzgiatja 60 min.
  *Biletat tërhiqen pranë info-pointit te fushat multisportive, 30 minuta para nisjes së lojës.
  Fusha e Laprakës: Biletë për individ ose grup prej 22 personash – 5000 lekë/kohëzgiatja 90 min. Për subjekte tregtare/klube/shoqata – 6000 lekë/kohëzgiatja 90 min. Studentët 50% të vlerës.
  *Biletat tërhiqen pranë biletarisë, 30 minuta para nisjes së lojës