Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Internship dhe praktikë mësimore me APR

  Internship dhe praktikë mësimore me APR

  Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit i siguron studentëve hapësirat e duhura për zhvillimin e praktikave profesionale dhe krijimin e kontakteve të para me tregun e punës. APR-Bashkia Tiranë mirëpret praktikantët që ndjekin studimet për Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimësh, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zooteknik, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit, Arktitekt Mjedisi, Urbanist, Inxhinier Mjedisi etj.  Studentët e intersuar duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Trajtimit dhe Zhvillimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Tiranës, kërkesën e tyre.

  Praktika mësimore apo internshipi është një mënrë efektive e zhvillimit praktik dhe profesional i eksperiencës akademike, ku studentëve u jepet mundësia të përfitojnë eksperiencë profesionale jo vetëm në fushën e tyre të studimit, por edhe më gjerë. Internshipi ju lejon të zhvilloni dhe përmirësoni aftësitë tuaja dhe ju ndihmon të jeni më konkurrent në tregun e punës.

  1. Përse shërbejnë praktikat profesionale:
  • Përfiton një eksperiencë të mirë pune;
  • Zhvillon aftësitë praktike dhe profesionale;
  • Njihesh me mundësi të ndryshme për karrierën e ardhshme profesionale;
  • Rrit besimin tek vetja;
  • Rrit vlerën e CV-së;
  • Ndërton kontakte të nevojshme.

   


  Një letër e Erdës, një studente që ka kryer një praktikë pranë APR, që menduam ta ndajmë me publikun:

  Intershipi pranë agjencisë tuaj është një nga eksperiencat më të bukura që mund t’i ofrohet një studenteje. Si një agjenci e cila merret me kurorën e gjelbër të Tiranës, peizazhin e gjelbër dhe parqet, praktika me ju është e përshtatshme për degën ku unë jam duke ndjekur studimet.
  Është një mundësi shumë e mirë për mua të ndjek nga afër projekt-idetë e propozuara për këta sektorë të Bashkisë së Tiranës duke marrë eksperiencë me ndikim në formimin tim profesional. Këtu kam mësuar edhe më shumë prej arkitektëve dhe urbanistëve të tjerë. Krahas të qënit afër me shumë projekte zbatimi, kjo është edhe një mundësi shumë e mirë për shkëmbim eksperiencash dhe njohurish në ekip.
  Në fillimet e këtij intershipi, mendoja se ndihma ime do të ishte shumë e vogël dhe se do të përfshihesha shumë pak në projektet e agjencisë. Me kalimin e kohës, këtu shtohen projektet dhe pjesa tjetër e arkitektëve më integruan në projektet që merrnin përsipër. Kështu, unë krahas shtimit të njohurive të mia, kontribuoj edhe në punët konkrete të agjencisë.
  APR është një agjenci që i duhej Tiranës dhe jam e sigurt që do të mund të bëjë shumë për qytetin. Përbëhet prej njerëz të cilët duan të punojnë dhe të kontribuojnë shumë në këtë vend me idetë e tyre. Si një arkitekte e ardhshme, kjo është një nga punët më të bukura, të cilës do t’i dedikohesha pa e menduar dy herë.

  Sinqerisht,
  Erda Gega, 6 Maj 2016

  13173279_561580230696841_9201856842772210675_o


  Mbresat e Eneidës mbi intershipin pranë APR!

  Jam shumë falenderuese ndaj  Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit që më dha mundësinë  të zhvilloja praktikën  mësimore dhe jo vetëm.  Gjatë këtyre muajve  mësova  shumë edhe në lidhje me ambientin e punës, komunikimin midis kolegëve dhe mbi të gjithe të dua edhe më shumë profesionin që kam zgjedhur.  Përqafova çdo ditë ambiente të ndryshme  të zyrave, parqeve, të organizimeve dhe  aktiviteteve rekreative e sportive. Ishte një ekperiencë shumë e veçantë për mua. Pata mundësinë  të njoh nga afër inxhinierë, arkitektë, urbanistë, agronomë të cilët ishin shumë miqësore, të mirkuptueshëm  dhe shumë të kualifikuar duke më ndihmuar, duke marrë në konksideratë mendimin  dhe kontributin tim gjatë orarit të punës. Në mendimin tim APR është një  agjenci  shumë thelbësore në administrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve gjë të cilën e demostrova  çdo ditë  teksa shikoja çdo ditë punën në terren në  “liqenit, parkut, serave, shtigjet e reja, aktiviteteve… “ dhe  u kujdesa që  punët të bëheshin si duhet  dhe kënaqesia  që të falte  gjelbërimi i mjedisit ishte  shumë e veçantë. Kjo ekperiencë më bëri të ndihem  edhe më e motivuar për tu specializuar në këtë fushë,  e të kontriboj në vendin tim dhe pse jo të sjell projekte dhe ide inovatore  në bashkëpunime të mëtejshme  me Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit. Faleminderit stafit që ishit  jashtëzakonisht mikpritës, mbështetës, të dobishëm në këshillat që më ofruat për karrierën dhe mundësitë që më këni dhënë!

  Përzemërsish dhe sinqerisht, Eneida Blloshmi (Qershor 2021)