E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Misioni & Vizioni

“Tirana, një qytet ku njerëzit vlerësohen dhe kanë akses në parqe urbane cilësore, hapësira publike dhe rekreacion”


Në thelb të punës dhe veprimtarisë së saj, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit ka qytetarin, krijimin e kushteve të një mjedisi që lehtëson komunikimin dhe ndërlidhjen e tij me natyrën.
Nëpërmjet projekteve të zhvilluara në këto vite, APR-ja ka punuar në vendosjen dhe zhvillimin e një marrëdhënieje të qytetarit me parkun, këndin para pallatit, natyrës, asaj që është e përbashkët.

Vizioni i APR kërkon/synon zhvillimin e një kulture te të rinjtë dhe fëmijët si trashëguesit e hapave tonë për të respektuar dhe zhvilluar punën e nisur.