Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Vende të Lira Pune

  Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit është një institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës.

  Struktura dhe numri i saj i punonjësve është i caktuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 108, dt. 28.09.2017.

  Marrëdhëniet e punës së APR janë të organizuara në bazë të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë. Njoftimet për vendet e lira të punës do të shfaqen në faqen tonë web.

  Për çdo informacion në lidhje me proçedurat dhe kriteret për pozicionet pranë APR ndiqni format e poshtëshënuara të kontaktit: mund të kontaktoni me zyrën tonë të Burimeve Njerëzore, në Rrugën “Liman Kaba” ose nëpërmjet e-mailit: [email protected]


  Aktualisht pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit – Bashkia Tiranë nuk ka vende të lira pune.