E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Sa herë mbjellim pemë është një ditë e bukur për Tiranën!

Sa herë mbjellim pemë është një ditë e bukur për Tiranën!

Sa herë mbjellim pemë është një ditë e bukur për Tiranën. Transformimi i Parkut të Liqenit është produkt i asaj që mund të bëjnë njerëzit kur bashkëpunojnë për gjëra të mrekullueshme. Faleminderit kujtdo që ka kontribuar me pemë në qytetin tonë!