E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Shfrytëzojmë motin e ngrohtë për të ripërtërirë bimësinë!

Shfrytëzojmë motin e ngrohtë për të ripërtërirë bimësinë!

Shfrytëzojmë motin e ngrohtë të këtyre ditëve për të ripërtërirë bimësinë, që me ardhjen e pranverës, gjelbërimi të na shplodhë sytë në çdo pëllëmbë të parkut! Sektori i gjelbërimit, këto ditë i fokusuar në mbjellje bimësie dekorative si dhe përgatitje terreni me hapje gropash, prerje dhe pastrim ferrash në pjesën jugore të Parkut të Madh!