E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram
Image Alt

Standard No Sidebar

https://youtu.be/yM4P-HjFAp4 Liqeni i Tiranës, strehë për qindra shpendë ujorë. Sipas Qendrës për Studimin dhe Ruajtjen e Shpendëve të Shqipërisë (Shpendët e Shqipërisë/Bird of Albania), 3160 shpendë uji janë numëruar së fundmi në Liqenin e Tiranës, siç e cilëson kjo qendër, një vend i shkëlqyer për kundrimin e shpendëve, pasi krahas shpendëve të ujit ka larmi edhe të harabelorëve.

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Drejtorit të Drejtorisë pranë Drejtorisë Komunikimi Publik është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: 1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. 2.Detyrat kryesore të Drejtorit të drejtorisë. 3.Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati 4.Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrim i përgjithshëm i

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dheRekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Inspektor/specialist I pranëDrejtorisë Administrim Pyje dhe Kullota në Sektorin e Inspektimit të Tregut është i lirë(vakant).Si më poshtë do të gjeni: 1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. 2.Detyrat kryesore të Inspektor/specialistit I. 3.Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati 4.Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrimi përgjithshëm

Ju njoftojmë se Fusha e Voleyball e ndodhur në Parkun e Madh të Liqenit Artificial Tiranë, do të jetë jo funksionale përkohësisht deri më datë 4 Mars për arsye rikonstruksioni. Deri në datën e caktuar, nuk do të jetë e mundur të kryhen rezervime online apo fizikisht për Fushën e Voleyball!   Ju faleminderit për mirëkuptimin, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Tiranë

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së specialistit II pranë Drejtorisë Administrim Pyje dhe Kullota në Sektorin Prodhim Shitje, Material Drusor është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: 1.Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. 2.Detyrat kryesore të specialistit II. 3.Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati 4.Dokumentacioni, mënyra dhe afati