E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Studentët e UBT-së përfunduan praktikën pranë APR-së!

Studentët e UBT-së përfunduan praktikën pranë APR-së!

Studentet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, profili Arkitekturë Peisazhi, përfunduan praktikën pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, ku mësuan më shumë lidhur me ndikimin e hapësirave të gjelbra mbi shëndetin dhe mirëqenien e komunitetit, ndërsa dhanë edhe idetë e tyre për disa projekte në Parkun e Madh të Liqenit, në fushën e planifikimit, projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së parqeve publike.Duke shkëmbyer mendime, përvojë dhe eksperienca, të gjithë jemi të fituar