E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Task Forca e APR në gadishmëri gjatë motit të keq

Task Forca e APR në gadishmëri gjatë motit të keq

Task Forca e APR, në këmbë që në orët e para të mëngjesit për të shmangur problemet që mund të sjell shiu i dendur i këtyre ditëve! Ulim rezikun e bllokimit të shkarkimeve nga gjethet e degët e rëna! Ndaj tregojmë kujdes të shtuar në mirëmbajtjen e kanaleve, pusetave e kunetave, që rrugët e parkut të mos rrezikojnë përmbytjen, por të shkëlqejnë e të jenë të sigurta për frekuentuesit!