E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Të rrisim qytetarë të përgjegjshëm, të informuar e mbi të gjitha me shumë dashuri për natyrën!

Të rrisim qytetarë të përgjegjshëm, të informuar e mbi të gjitha me shumë dashuri për natyrën!

Të rrisim qytetarë të përgjegjshëm, të informuar e mbi të gjitha me shumë dashuri për natyrën! Për këtë qëllim, organizuam orën e gjelbërt në park me nxënësit e klasës së katërt të shkollës “Viktor Hygo”, të cilët mësuan teknika të thjeshta të mbjelljes së bimëve dhe drurëve! Takohemi orën e ardhshme, me të tjerë nxënës e të tjera mësime dhe informacione rreth botës së bukur të bimësisë!