E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Tirana shpallet qyteti fitues në #RealPlayChallenge!

Tirana shpallet qyteti fitues në #RealPlayChallenge!

 

Në datën 21 Janar 2021, zhvillohet sesioni i parë i Qyteteve në Vijën e Frontit, të organizuar nga Rrjeti i Qëndrueshëm i Qyteteve dhe Banka Botërore, e cila do të përqendrohet në “Playful Cities”- Pse qytetet kanë nevojë për lojë dhe krijimin e vendndodhjeve për të nxitur mirëqenien e fëmijëve dhe qëndrueshmërinë e qytetit”. Ky sesion special është organizuar në partneritet me Koalicionin Real Play me pjesëtarë Louise Thivant Johannsen, Këshilltare e Iniciativës për Qytetet Miqësore për Fëmijë, UNICEF, Anuela Ristani, Nënkryetare e Bashkisë së Tiranës, Shqipërisë dhe Hans Karssenberg, PlacemakingX.