E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Dhuro pemë si Individ: Fushata 2019-2020

 

Bashkia Tiranë shpall të hapur nismën “Dhuro Pemë për Tiranën“. Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën. Dhurimi mund t’i dedikohet një kujtimi a një gëzimi. Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

Sezoni i mbjelljeve: Tetor 2019 – Prill 2020mirenjohje per qytetaret kontribues

Zona të propozuara për mbjellje në PMLAT

Sasia e bimësisë dekorative sipas zonave për mbjellje:

PARKU I MADH I LIQENIT

Pjesa Veriore – Sasia që nevojitet: 1500

Pishë e butë – Selvi piramidale – Dafinë – Manjolë – Ilqe – Ulliri – Langestromia – Likuidambër – Meshtekna – Hibiskus – Man – Panjë – Carac

Pjesa Jugore – Sasia që nevojitet: 3560

Panjë e kuqe – Gështenjë e egër – Albicia – Cedrus – Lofatë – Eukalipt – Manjolë – Pishë e butë – Kumbull e kuqe – Lisi i kuq – Likuidambër – Shelg – Bli – Rrap – Jasemin – Oleandër – Tuja

* Specifikimet e bimësisë:

 • Dafinë (Laura nobilis), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
 • Selvi gri (Cuoressus arizonica greene), lartësia e trungut 0,3-0,5 m, lartësia e kurorës 2-2,5 m, madhësia bukës dheut 40 cm.
 • Selvia piramidale (Cupressus sempervirens), lartësia e trungut 0,3-0,5m, lartësia e kurorës 2,5-3, madhësia bukës dheut 60cm
 • Pishë e butë (Pinus pinea), lartësia e trungut 1-1,5 m, lartësia e kurorës 0,6-0,8 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
 • Cedrus (Cedrus deodora), lartësia e trungut 0,5-1 m, lartësia e kurorës 2,5-3 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Lejlandër (Cupressocuparis leylandii), lartësia e trungut 0,3-0,5 m, lartësia e kurorës 2-2,5 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
 • Ulliri i egër (Olea europaea), lartësia e trungut 1,5-2 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
 • Dafina (Laura nobilis), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Manjola (Magnolia grandiflora), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Ilqe (Quercus ilex), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhesia ebukës dheut 60 cm.
 • Panjë (Acer negundo), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
 • Panjë fletë rrap (Acer pseudoplatanus), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Gështenjë e egër (Aesculus hippocastanum), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Albicia (Albizzia julibrissin), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Katalpa (Catalpa bignoniodes), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Carac (Celtis australis), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Lojfata (Cercis siliquostrum), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Frashëri (Fraxinos angustrifolia valh), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Gingo (Ginkgo biloba), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Glediçia (Gleditsia), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5 – 2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Langestromia ((Lagerstroemia indica), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Likuidambër (Liquidonbar styraciflua), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Liriodendrum (Liriodendron tulipifera), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Mane (Morus platanifolia Koidz ), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Rrap (Platanus orientalis), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Tespi (Melia azerdorch), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Bambuja (Bambusa), lartësia e trungut 20 cm.
 • Meshtekna (Betula pendula), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Shparth (Quercus fraineto), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Shelg (Salix babylonica), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 2-2.5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Plep kavak (Poplus tremola erecta), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1.5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Qershi japoneze (Prunus surrulata), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1.5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Lisi sp (Quercus), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Sofora (Sophora japonica pendula), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Kumbull e kuqe (Prunus pissardi), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Bli sp. (Tilia Platyphylys scop), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Laburn (Laburnum), lartësia e kurorës 1 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
 • Hibiskus (Hibiscus syriacus. Hamabo), lartësia e kurorës 1,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
 • Panjë sp (Acer), lartësia e trungut 0,5-0,8 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Shega (Punica granatum), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
 • Jargavan (Syringa Vulgaris), lartësia e kurorës 2 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
 • Lavandula (Lavandula angustifolia), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm
 • Jasemin sp. (Jaseminum primulinum), lartësia e trungut 0.1-0.2 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
 • Oleandër (Nerium oleandër), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-1 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
 • Fotinja sp. (Photinia), lartësia e kurorës 1,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.

*Bimësia dekorative duhet të jetë e trajtuar në vazo.

Plotëso formularin:

*APR asiston proçesin e dhurimit (hartimin e kontratës dhe mbjelljen e pemës).

Bimësia blihet nga vetë dhuruesi pranë subjekteve të ndryshme që operojnë në treg.

  Emri Mbiemri

  Numri i Telefonit

  Email

  Adresa* (Për të lidhur kontratën)

  Vendi ku do të mbillet*

  Lloji i bimësisë dekorative dhe çmimi referencës*

  *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.
  *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

  Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës 2019-2020 referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)