E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Dhuro pemë si Individ

Bashkia Tiranë shpall të hapur nismën “Dhuro Pemë për Tiranën“. Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën. Dhurimi mund t’i dedikohet një kujtimi a një gëzimi. Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

Sezoni i mbjelljeve: 24 Tetor 2018 – 31 Prill 2019

Sasia e bimësisë dekorative sipas zonave për mbjellje:

PARKU I MADH I LIQENIT

Pjesa Veriore – Sasia që nevojitet: 1300

Pishë e butë – Selvi piramidale – Dafinë – Manjolë – Ilqe – Ashia – Mimozë – Ulliri dekorativ – Kamelia – Langestromia – Likuidambër – Paulonia – Meshtekna – Hibiskus – Man – Ah i kuq – Panjë japoneze

 

Pjesa Jugore – Sasia që nevojitet: 2200

Panjë e kuqe – Gështenjë e egër – Albicia – Cedrus – Lofatë – Eukalipt – Manjolë – Pishë e butë – Kumbull e kuqe – Lisi i kuq – Likuidambër – Shelg – Bli – Rrap – Jasemin – Oleandër – Tuja

 

* Specifikimet e bimësisë:

 • Pishë e butë (Pinus pinea), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-1.5 m, madhësia e bukës dheut 80 cm
 • Selvi piramidale (Cupressus sempervirens), lartësia e trungut 0.3-0.5 cm, lartësia e kurorës 2.5-3 cm, madhësia e bukës dheut 60 cm
 • Dafinë (Laura nobilis), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
 • Manjolë (Magnolia grandiflora), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
 • Ilqe (Quercus ilex), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
 • Ashia (Ilex aquifolium), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.8 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Mimoza (Acacia dealbata), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Ulliri dekorativ (Olea europaea), lartësia e trungut 1-1.5 m, lartësia e kurorës 0.5-1 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Kamelia (Camelia sasanqua), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Langestromia (Lagerstroemia indica), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Likuidambër (Liquidonbar styraciflua), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Paulonia (Paulonia tomentosa), lartësia e trungut 1-2 m, lartësia e kurorës 1.5-2.5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Meshtekna (Betula pendula), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Hibiskus (Hibiscus syriacus. Hamabo ), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Mane (Morus platanifolia Koidz ), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Panjë e kuqe (Acer rubrum), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Gështenjë e egër (Aesculus hypocastanum), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Albicia (Albizia julibrissin), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Cedrus (Cedrus deodara), lartësia e trungut 0.5-1 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Lofatë (Cercis siliquastrum), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Ekualipt (Eucalyptus rostrata), lartësia e trungut 2-2.5 m, lartësia e kurorës 1.5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Manjolë (Magnolia grandiflora), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Kumbull e kuqe (Prunus pissardi), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Lisi i kuq (Quercus robur), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Shelg (Salix babylonica), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës 2-2.5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Bli (Tilia Platyphylys scop), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Rrap (Platanus orientalis), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
 • Jasemin (Jaseminum primulinum), lartësia e trungut 0.1-0.2 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
 • Oleandër (Nerium oleandër), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-1 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
 • Tuja (Thuja orientalis), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.

 

Plotëso formularin:

*APR asiston proçesin e dhurimit (hartimin e kontratës dhe mbjelljen e pemës).

Bimësia blihet nga vetë dhuruesi pranë subjekteve të ndryshme që operojnë në treg.

  Emri Mbiemri

  Numri i Telefonit

  Email

  Adresa* (Për të lidhur kontratën)

  Vendi ku do të mbillet*

  Lloji i bimësisë dekorative dhe çmimi referencës

  *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.

  *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

  Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)