E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Dhuro pemë si Subjekt

Bashkia Tiranë shpall të hapur nismën “Dhuro Pemë për Tiranën“. Kryeqyteti nuk i thyen dot rekordet pa solidaritetin e bizneseve, subjekteve e organizatave që punojnë e rriten në Tiranë. Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën.  Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

Sezoni i mbjelljeve: 24 Tetor 2018 – 31 Mars 2019

Sasia e bimësisë dekorative sipas zonave për mbjellje:

PARKU FARKË – 15260 copë

KASHAR – 2150 copë

Pishë e butë – Pishë bregdetare – Lejlandër – Selvi piramidale – Cedrus  Tisi  Dafinë Manjola – Mimoza – Oleandër – Ulli për prodhim – Fotinja – Kamelia – Tespi – Panjë fletërrap – Frashër i hirtë – Langestromia – Likuidambër – Lis – Bli hibrid – Sparthi – Caraci – Rrap – Lofata – Gështenja e egër – Shelg – Gledice – Mane – Gingo – Shkoza – Rrap fletëpanjë – Tuja forme – Ashia – Kolocedrum – Shega – Lajthi – Hibiskus – Panja japoneze

 

PARKU VAQARR – 2030 copë

Selvi piramidale  Dafinë Manjola – Mimoza – Oleandër – Ulli për prodhim – Fotinja – Kamelia – Tespi – Panjë fletërrap – Frashër i hirtë – Langestromia – Likuidambër – Lis – Bli hibrid – Sparthi – Caraci – Rrap – Lofata – Gështenja e egër – Shelg – Gledice – Mane – Gingo – Shkoza – Rrap fletëpanjë – Tuja forme – Ashia – Kolocedrum – Shega – Lajthi – Hibiskus – Panja japoneze

 

UNAZA TEG – FARKË – 3960 copë

Pishë e butë  Lejlandër – Selvi piramidale Manjola – Mimoza – Oleandër – Ulli për prodhim – Fotinja – Kamelia – Tespi – Panjë fletërrap – Frashër i hirtë – Langestromia – Likuidambër – Lis – Bli hibrid – Sparthi – Caraci – Rrap – Lofata – Gështenja e egër – Shelg – Gledice – Mane – Gingo – Shkoza – Rrap fletëpanjë – Tuja forme – Ashia – Kolocedrum – Shega – Lajthi – Hibiskus – Panja japoneze

 

Plotëso formularin:

  Subjekti*

  Numri i Kontaktit*

  Email*

  Adresa* (Për të lidhur kontratën)

  Sasia e bimësisë dhe Vlera në total*

  Zonat e sugjeruara për mbjellje

  Lloji i bimësisë dekorative dhe çmimi referencës
  *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

  Informacion shtesë

  * Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.

   

  * Specifikimet e bimësisë:

  • Pishë e butë (Pinus radiata), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-1.5 m, madhësia bukës dheut 80 cm
  • Pishë bregdetare (Pinus sp), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Lejlandër (Cupressocuparis leylandii), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.3-5 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Selvi piramidale (Cupressus sempervirens), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Cedrus (Cedrus deodora), lartësia e trungut 0.5-1 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Tisi (Taxsus baccata), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Dafinë (Laura nobilis), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Manjolë (Magnolia grandiflora), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Mimoza (Acacia dealbata), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Oleandër (Nerium oleander), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Ulli për prodhim (Olea europaea), lartësia e trungut 0.5-0.8 m, lartësia e kurorës 0.5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Fotinja (Photinia glabra), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Kamelia (Camelia sasanqua), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cM
  • Tespi (Melia azerdorch), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Panjë fletërrap (Acer pseudoplatanus), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Frashër i hirtë (Fraxinus angustifolia Vahl), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Langestromia (Lagerstroemia indica), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Likuidambër (Liquidonbar styraciflua), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Lis (Quercus coccinea), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Bli hibrid (Tilia Platyphylys scop), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Shparthi (Quercus fraineto), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Caraci (Celtis australis), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Rrap (Platanus orientalis), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Lofata (Cercis siliquastrum), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Gështenja e egër (Aesculus hippocastanum), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Shelg (Salix babylonica), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Gledice (Gleditsia triacanthos L), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Mane (Morus platanifolia Koidz), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Gingo (Ginkgo biloba L), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Shkoza (Carpinus betulus), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Rrap fletë panjë (Platanus x acerifolia), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Oleandër (Nerium oleander), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Fotinja (Photinia glabra), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.1 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Kamelia (Camelia sasanqua), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.6 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Tuja forme (Thuja orientalis), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Ashia (Ilex aquifolium), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.8 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Kolocedrus (Colocedrus decurrens aureovariegata), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Langestromia (Lagerstroemia indica), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.8 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Shega (Punica granatum), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.6 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Lajthi (Corylus aveliana), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.6 m, madhësia bukës dheut 60 cm

   

  Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)