Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Dhuro pemë si Subjekt

  Bashkia Tiranë shpall të hapur nismën “Dhuro Pemë për Tiranën“. Kryeqyteti nuk i thyen dot rekordet pa solidaritetin e bizneseve, subjekteve e organizatave që punojnë e rriten në Tiranë. Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën.  Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

  Sezoni i mbjelljeve: 24 Tetor 2018 – 31 Mars 2019

  Sasia e bimësisë dekorative sipas zonave për mbjellje:

  PARKU FARKË – 15260 copë

  KASHAR – 2150 copë

  Pishë e butë – Pishë bregdetare – Lejlandër – Selvi piramidale – Cedrus  Tisi  Dafinë Manjola – Mimoza – Oleandër – Ulli për prodhim – Fotinja – Kamelia – Tespi – Panjë fletërrap – Frashër i hirtë – Langestromia – Likuidambër – Lis – Bli hibrid – Sparthi – Caraci – Rrap – Lofata – Gështenja e egër – Shelg – Gledice – Mane – Gingo – Shkoza – Rrap fletëpanjë – Tuja forme – Ashia – Kolocedrum – Shega – Lajthi – Hibiskus – Panja japoneze

   

  PARKU VAQARR – 2030 copë

  Selvi piramidale  Dafinë Manjola – Mimoza – Oleandër – Ulli për prodhim – Fotinja – Kamelia – Tespi – Panjë fletërrap – Frashër i hirtë – Langestromia – Likuidambër – Lis – Bli hibrid – Sparthi – Caraci – Rrap – Lofata – Gështenja e egër – Shelg – Gledice – Mane – Gingo – Shkoza – Rrap fletëpanjë – Tuja forme – Ashia – Kolocedrum – Shega – Lajthi – Hibiskus – Panja japoneze

   

  UNAZA TEG – FARKË – 3960 copë

  Pishë e butë  Lejlandër – Selvi piramidale Manjola – Mimoza – Oleandër – Ulli për prodhim – Fotinja – Kamelia – Tespi – Panjë fletërrap – Frashër i hirtë – Langestromia – Likuidambër – Lis – Bli hibrid – Sparthi – Caraci – Rrap – Lofata – Gështenja e egër – Shelg – Gledice – Mane – Gingo – Shkoza – Rrap fletëpanjë – Tuja forme – Ashia – Kolocedrum – Shega – Lajthi – Hibiskus – Panja japoneze

   

  Plotëso formularin:

   Subjekti*

   Numri i Kontaktit*

   Email*

   Adresa* (Për të lidhur kontratën)

   Sasia e bimësisë dhe Vlera në total*

   Zonat e sugjeruara për mbjellje

   Lloji i bimësisë dekorative dhe çmimi referencës
   *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

   Informacion shtesë

   * Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.

    

   * Specifikimet e bimësisë:

   • Pishë e butë (Pinus radiata), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-1.5 m, madhësia bukës dheut 80 cm
   • Pishë bregdetare (Pinus sp), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Lejlandër (Cupressocuparis leylandii), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.3-5 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Selvi piramidale (Cupressus sempervirens), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Cedrus (Cedrus deodora), lartësia e trungut 0.5-1 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Tisi (Taxsus baccata), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Dafinë (Laura nobilis), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Manjolë (Magnolia grandiflora), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Mimoza (Acacia dealbata), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Oleandër (Nerium oleander), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Ulli për prodhim (Olea europaea), lartësia e trungut 0.5-0.8 m, lartësia e kurorës 0.5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Fotinja (Photinia glabra), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Kamelia (Camelia sasanqua), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cM
   • Tespi (Melia azerdorch), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Panjë fletërrap (Acer pseudoplatanus), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Frashër i hirtë (Fraxinus angustifolia Vahl), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Langestromia (Lagerstroemia indica), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Likuidambër (Liquidonbar styraciflua), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Lis (Quercus coccinea), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Bli hibrid (Tilia Platyphylys scop), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Shparthi (Quercus fraineto), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Caraci (Celtis australis), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Rrap (Platanus orientalis), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Lofata (Cercis siliquastrum), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Gështenja e egër (Aesculus hippocastanum), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Shelg (Salix babylonica), lartësia e trungut 1.5-2 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Gledice (Gleditsia triacanthos L), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Mane (Morus platanifolia Koidz), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Gingo (Ginkgo biloba L), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Shkoza (Carpinus betulus), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Rrap fletë panjë (Platanus x acerifolia), lartësia e trungut 1.5-2.5 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Oleandër (Nerium oleander), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Fotinja (Photinia glabra), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.1 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Kamelia (Camelia sasanqua), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.6 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Tuja forme (Thuja orientalis), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Ashia (Ilex aquifolium), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.8 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Kolocedrus (Colocedrus decurrens aureovariegata), lartësia e trungut 0.3-0.5 m, lartësia e kurorës 2.5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Langestromia (Lagerstroemia indica), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.8 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Shega (Punica granatum), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.6 m, madhësia bukës dheut 60 cm
   • Lajthi (Corylus aveliana), lartësia e trungut 0.2-0.3 m, lartësia e kurorës 0.5-0.6 m, madhësia bukës dheut 60 cm

    

   Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni: 

   • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
   • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)