E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Dhuro pemë si Subjekt

dhuro peme si subjekt

Bashkia Tiranë falenderon të gjithë ata që u bënë pjesë e revolucionit të gjelbër duke Dhuruar Pemë për Tiranën! Kryeqyteti nuk i thyen dot rekordet pa solidaritetin e bizneseve, subjekteve e organizatave që punojnë e rriten në Tiranë. “Dy Pemë Çdo Një Makinë” si investim për t’a bërë më të bukur e më të jetueshëm Kryeqytetin. Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën.  Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

 

* Specifikimet e bimësisë:

  • Pishë sp. (Pinus), lartësia e trungut 0,1-0,2 m, lartësia e kurorës 0,2-0,4 m, madhësia bukës dheut 20 cm.
  • Lejlandër (Cupressocuparis leylandii), lartësia e trungut 0,3-0,5 m, lartësia e kurorës 2-2,5 m, madhësia bukës dheut 40 cm.
  • Dafinë (Laura nobilis), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 0,5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Manjolë (Magnolia grandiflora), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Hunap, lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut.
  • Ilqe (Quercus ilex ), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Tespi (Melia azerdorch), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Panjë sp.(Acer sp.), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Kumbull sp. (Prunus pissardi), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm
  • Frashër sp.(Fraxinus), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Langestromia (Lagerstroemia indica), lartësia e trungut 1,5-2 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Likuidambër (Liquidonbar styraciflua), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Paulonia (Paulonia tomentosa), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 2-2,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Qershi japoneze (Prunus surrulata), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Lis sp. (Quercus sp.), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Bli sp. (Tilia), lartësia e trungut 2-2,5m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Carac (Celtis), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Gështenjë e egër (Aesculus hippocastanum), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Fotinia (Photinia fraseri x Red Robin), lartësia e trungut 2,5-3 m, lartësia e kurorës 0,5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Ligustër (Ligustrum japonica), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 0,5-1 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Selvi sp. (Cupressus), lartësia e trungut 0,3 – 0,5 m, lartësia e kurorës 2-2,5 m, madhësia bukës dheut 40 cm.
  • Cedrus (Cedrus deodora), lartësia e trungut 0,5 – 1 m, lartësia e kurorës 2,5-3 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Ulli sp. (Olea), lartësia e trungut 1,5-2 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 40 cm.
  • Albicia (Albizzia julibrissin), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia bukës dheut 60 cm.
  • Vërri (Alnus glutinosa), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Katalpa (Catalpa bignoniodes), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Lojfata (Cercis siliqyastrum), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Gingo (Ginkgo biloba L), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Glediçia (Gleditsia triacanthos L.), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Hibiskus (Hibiscus syriacus. hamabo), lartësia e trungut 1,5-2 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Liriodendrium (Liriodendron tulipifera L.), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Man sp. (Moru platanifolia Koidz), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Rrap sp. (Platanus sp.), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Mështekna (Betula pendula), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1,5-2 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Shparth (Quercus fraineto), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Shkoza (Carpinus betulus), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Shelg (Salix babylonica), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 2-2,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Plep sp. (Poplus tremula erecta), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Akacie (Acacia penninervis), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Sofora (Sophora japonica pendula), lartësia e trungut 2-2,5 m, lartësia e kurorës 1-1,5 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Budlea (Buddleja davidii), lartësia e kurorës 1 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Kerria (Kerria japonica),  lartësia e kurorës 1 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Laburn (Laburnum),  lartësia e kurorës 1 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Dorëzonja (Lonicera caprifolium),  lartësia e kurorës 1,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Lule vila (Longisima alba),  lartësia e kurorës 1,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Filadelfia (Philadelphus virginalis),  lartësia e kurorës 1,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Fotellinja (Potentilla fruticusa),  lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Bambu (Bambusa), lartësia e trungut 20 cm.
  • Shega (Punica granatum),  lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Spirea (Spirea x vahnouttei), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Jargavan (Syringa vulgaris), lartësia e kurorës 2 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Hydragnea (Hydragnea paniculata), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Lavandula (Lavandula angustifolia), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Arra (Arra chandler), lartësia e trungut 0,5-1 m, lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Lajthi (Corylus aveljana), lartësia e trungut 0,5-1 m, lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Bajame (Prunus amygdalus), lartësia e trungut 0,5-1 m, lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Mallë (Malus domestica), lartësia e trungut 0,5-1 m, lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Berberis sp. (Berberis thumbergii), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Bush (Bucus smpervis), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
  • Murriz sp. (Ctrataegus x monogyna Mouill), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Kotoneastër (Cotoneastër horizontalis), lartësia e kurorës 0,3 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Evonimus (Evonimus japonica), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Hedera sp. (Hedera), lartësia e kurorës 1,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Ashia (Ilex aquifolium), lartësia e trungut 0,2-0,3 m, lartësia e kurorës 0,5-0,8 m, madhësia e bukës dheut 60 cm.
  • Jasemin sp.(Jasminum),  lartësia e trungut 0,1-0,2 m, lartësia e kurorës 1-2 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
  • Dëllinja (Juniperus communis), lartësia e kurorës 1 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Nandina (Nandina domestica), lartësia e kurorës 1 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Oleandër (Nerium Oleander), lartësia e trungut 0,2-0,3 m, lartësia e kurorës 0,5-1 m, madhësia e bukës dheut 40 cm.
  • Pitospora (Pittosporum tobira), lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Viburnia (Viburnum opulus),  lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Juka (Yucca),  lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Marre (Arbutus unedo),  lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.
  • Tuja (Thuja orientalis), lartësia e trungut 0,3-0,5 m, lartësia e kurorës 0,5 m, madhësia e bukës dheut 20 cm.

Plotëso formularin:

*APR asiston proçesin e dhurimit (hartimin e kontratës dhe mbjelljen e pemës).

Bimësia blihet nga vetë dhuruesi pranë subjekteve të ndryshme që operojnë në treg.

  Subjekti*

  Numri i Kontaktit*

  Email*

  Adresa* (Për të lidhur kontratën)

  Sasia e bimësisë dhe Vlera në total*

  Zonat e sugjeruara për mbjellje

  Lloji i bimësisë dekorative dhe çmimi referencës
  [select dropdown "--- Zgjidh ---" "Pishë e butë ≈ 8,000 L" "Lejlandër ≈ 5,000 L" "Selvi piramidale ≈ 6,000 L" "Cedrus ≈ 9,000 L" "Dafinë ≈ 10,000 L" "Manjola ≈ 10,000 L" "Ilqe ≈ 10,000 L" "Albicia ≈ 9,000 L" "Katalpa ≈ 9,000 L" "Hibiskus ≈ 7,000 L" "Liriodendrum ≈ 9,000 L" "Paulonia ≈ 6,000 L" "Mështenka ≈ 9,000 L" "Shparth ≈ 9,000 L" "Plep ≈ 6,000 L" "Akacie ≈ 9,000 L" "Sofora ≈ 9,000 L" "Oleandër ≈ 2,000 L" "Ulli ≈ 2,000 L" "Fotinja ≈ 1,500 L" "Tespi ≈ 7,000 L" "Panjë ≈ 8,000 L" "Frashër i hirtë ≈ 9,000 L" "Langestromia ≈ 9,000 L" "Likuidambër ≈ 9,000 L" "Kumbull e kuqe ≈ 9,000 L" "Bambu ≈ 200 L" "Berberis ≈ 800 L" "Lis ≈ 9,000 L" "Bush ≈ 1,800 L" "Viburnia ≈ 800 L" "Juka ≈ 3,000 L" "Tuja ≈ 3,000 L" "Murrizi ≈ 1,000 L" 'Hedera ≈ 600 L" "Jasemini ≈ 5,000 L" "Dëllënja ≈ 1,500 L" "Nandina ≈ 3,000 L" "Jargavani ≈ 1,800 L" "Hydragnea ≈ 1,000 L" "Festuca ≈ 800 L" "Lavandula ≈ 800 L" "Budlea ≈ 1,500 L" "Fotëllinja ≈ 1,200 L" "Bli ≈ 9,000 L" "Caraci ≈ 9,000 L" "Rrap ≈ 9,000 L" "Lofata ≈ 9,000 L" "Gështenja e egër ≈ 9,000 L" "Shelg ≈ 7,000 L" "Gledice ≈ 9,000 L" "Man ≈ 9,000 L" "Gingo ≈ 9,000 L" "Shkoza ≈ 9,000 L" "Tuja forme ≈ 3,000 L" "Ashia ≈ 6,000 L" "Arra ≈ 3,000 L" "Lajthi ≈ 1,200 L" "Bajame ≈ 3,000 L" "Shega ≈ 3,000 L" "Qershi ≈ 3,000 L" "Molla ≈ 3,000 L" "Kumbull ≈ 3,000 L" "Hibiskus ≈ 1,500 L"]

  *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.

  *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

  Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)