E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Pyllëzimi i Tiranës

Sipërfaqe për pyllëzime në Ekonominë Pyjore Shesh:

VAQARR – 55 000 fidanë

 • Ngastra 65/a, 65/c, me sipërfaqe rreth 7 ha
 • Ngastra 66/a, 66/d me sipërfaqe rreth 15 ha

Llojet e përshtatshme pyjore për pyllëzimin e këtyre sipërfaqeve janë ato halore mesdhetare si: Pisha e Butë dhe Pisha e Detit.

Për pyllëzimin e sipërfaqeve të përshkruara më lartë në bazë të skemës së mbjelljeve 2×2 nevoja është 2500 fidane/ha.

Plotëso formularin:

  Emri Mbiemri ose Subjekti

  Numri i Telefonit

  Email

  Adresa* (Për të lidhur kontratën)

  Vendi ku do të mbillet*

  Lloji i bimësisë dhe çmimi referencës
  *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

  Sasia e fidanëve që dëshironi të dhuroni

  *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.