Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Pyllëzimi i Tiranës

  Sipërfaqe për pyllëzime në Ekonominë Pyjore Shesh:

  VAQARR – 55 000 fidanë

  • Ngastra 65/a, 65/c, me sipërfaqe rreth 7 ha
  • Ngastra 66/a, 66/d me sipërfaqe rreth 15 ha

  Llojet e përshtatshme pyjore për pyllëzimin e këtyre sipërfaqeve janë ato halore mesdhetare si: Pisha e Butë dhe Pisha e Detit.

  Për pyllëzimin e sipërfaqeve të përshkruara më lartë në bazë të skemës së mbjelljeve 2×2 nevoja është 2500 fidane/ha.

  Plotëso formularin:

   Emri Mbiemri ose Subjekti

   Numri i Telefonit

   Email

   Adresa* (Për të lidhur kontratën)

   Vendi ku do të mbillet*

   Lloji i bimësisë dhe çmimi referencës
   *Çmimet janë thjesht orientuese sipas specifikimeve përkatëse dhe mund të ndryshojnë në treg

   Sasia e fidanëve që dëshironi të dhuroni

   *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.