E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

DHURO PEMË TETOR 2023 – PRILL 2024

PSE TË DHUROSH PEMË ËSHTË E RËNDËSISHME 

ZBUT EFEKTET E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE

Dioksidi i karbonit është shkaktari kryesor i ndryshimeve klimatike dhe nga ana tjetër, pyjet janë një nga armët më të mira për t’i luftuar ato. CO2 në atmosferën tonë përthithet vetëm prej biomasës (pyje, drurë, pemë, parqe të gjelbër etj), duke kontribuar në mënyrë direkte te zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike. Pyjet thithin CO2, duke e kthyer atë në biomasë, ndërsa lëshojnë oksigjenin (bazë për jetën në planet) në ajër. Pra, pyjet janë zgjidhje efektive për të luftuar efektet negative të ndryshimeve klimatike, të tilla si; nxehtësia ekstreme, thatësirat dhe përmbytjet.

MBRON TOKËN NGA EROZIONI

Ruajtja e tokës nëpërmjet mbjelljes së pemëve është thelbësore për jetën në planet. Erozioni, si një fenomen natyror gjatë të cilit ndodh rrëshqitja dheut, shkakton ndryshime në strukturën e tokës në afat të gjatë. Në disa raste, kjo dukuri natyrore ndodh me shpejtësi, duke shkaktuar degradimin e tokës dhe humbjen e lëndës organike dhe mineraleve. Sistemi i gjerë rrënjor i drurëve lidh tokën duke reduktuar rrezikun për rrëshqitje dhe degradim, ndaj mbjellja e pemëve është një nga mënyrat më të mira për mbrojtjen nga erozioni.

MBRON BOTËN E EGËR

Ne e ndajmë shtëpinë tonë të përbashkët, tokën, me miliona lloje bimësh dhe kafshësh. Mbrojtja e këtij ekosistemi është thelbësore për ekzistencën e jetës në tokë. Në një botë me rritje të numrit të popullsisë, kafshët e egra janë të rëndësishme në ruajtjen e ekuilibrit ekologjik. Duke shtuar hapësirat e gjelbra, që shërbejnë si strehë për rreth 80 për qind të të gjitha llojeve të gjallesave, bimë, kafshë, shpendë dhe insekte, sigurojmë vijimësinë e jetës.

MBJELLË NGA APR
TETOR 2023 – PRILL 2024

60922

MBJELLË DERI NË PRILL 2024

PLOTËSO FORMULARIN:

*APR asiston proçesin e dhurimit (hartimin e kontratës dhe mbjelljen e pemës).

*Bimësia blihet nga vetë dhuruesi pranë subjekteve të ndryshme që operojnë në treg.

Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni:

 • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
 • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)
 • Drejtorisë së Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm – Bashkia Tiranë

  Emri Mbiemri

  Numri i Telefonit

  Email

  Adresa* (Për të lidhur kontratën)

  Vendi ku do të mbillet*

  Lloji i bimësisë dekorative dhe specifikimet teknike*

  Lloji subjektit*

  *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.