Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Dhuro pemë 2022 – 2023

  100000

  OBJEKTIVI

  199261

  MBJELLË DERI TANI

  -163

  - DITË

  Të dhurosh pemë është e thjeshtë:

   

   

   

  Plotëso formularin:

  *APR asiston proçesin e dhurimit (hartimin e kontratës dhe mbjelljen e pemës).

  *Bimësia blihet nga vetë dhuruesi pranë subjekteve të ndryshme që operojnë në treg.

  Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni:

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)
   

   Emri Mbiemri

   Numri i Telefonit

   Email

   Adresa* (Për të lidhur kontratën)

   Vendi ku do të mbillet*

   Lloji i bimësisë dekorative dhe çmimi referencës*

   Lloji subjektit*

   *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga APR - Bashkia Tiranë.