E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Dhuro për Lagjen Tënde 2019-2020

Bashkia Tiranë shpall të hapur nismën “Dhuro Pemë për Tiranën“. Parqet, Pylli Orbital dhe Kurora e Gjelbër e Tiranës janë paja më e mirë që mund t’i lemë brezave që vijnë, akti më domethënës i dashurisë për jetën dhe natyrën. Dhurimi mund t’i dedikohet një kujtimi a një gëzimi. Çdo ditë është një mundësi e artë për të vizatuar peisazhin e Tiranës me ngjyra, ajër të pastër e blerim.

Sezoni i mbjelljeve: Tetor 2019 – Prill 2020

 

* Specifikimet e bimësisë:

 • Zonat e propozuara: gjelbërim rrugor; sipërfaqe të gjelbra; hapësirë midis blloqeve të banimit, institucioneve etj.

Plotëso formularin:

Bimësia blihet nga vetë dhuruesi pranë subjekteve të ndryshme që operojnë në treg.

  Emër Mbiemër ose Subjekti*

  Numri i Kontaktit*

  Email*

  Adresa* (Për të lidhur kontratën)

  Sasia e bimësisë*

  Njësia e sugjeruar për mbjellje

  Specifikoni rrugën ku dëshironi të dhuroni dhe llojin e bimësisë*

  *Pas dërgimit të të dhënave do të kontaktoheni nga DPN1.

   

  Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)