Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Dhuro një Stol

  botun 6

  Duke falenderuar qytetarët e shumtë që u bënë pjesë e nismës “Dhuro një Stol”, ku 200 stola me dedikim u shtuan parkut rinisim nismën “Dhuro një stol” pas krijimit të hapësirave të reja në park. Për tu bërë pjesë plotësoni të dhënat e formularit.

  “Dhurimi dhe vendosja e stolave në park kërkon një punë përgatitore në hapjen e rrugëzave të reja, përgatitjen e terrenit, kanaleve të kullimit shtrimin me beton të vendit ku do të vihet stoli i ri. Sa më lart dhe duke kërkuar mirëkuptimin tuaj ju informojmë se nisma “Dhuro një stol” përkohësisht nuk do të ofrojë shërbimin për publikun” 

  Çmimet e Referencës:

  • Varianti Stol Parku, 1.7 m gjatësi– 19,000 Lekë (përfshirë Tvsh)
  • Pllaka me inçizimin e dedikimit (15 x 6.5 cm) – 1,500 Lekë

  dhuro stolin tend

  Plotëso Formularin

   Emri Mbiemri*

   Numri i Telefonit*

   Email*

   Adresa* (Për të lidhur kontratën)

   Variante Stolash*

   Vendi ku do të instalohet*

   Teksti i dedikimit tuaj

   Për më shumë informacion kontaktoni:

   ————————————————————————————————————————

   Nisma “Dhuro një Stol” tashmë ka marrë jetë dhe është përkrahur nga shumë qytetarë, të cilët kanë zgjedhur këtë formë të veçantë për të shprehur respekt, mirënjohje apo dashuri për njerëzit e tyre të afërm.