E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Dhuro Pemë për Tiranën 2019-2020

DHURO PEMË PËR TIRANËN

Tetor 2019 – Prill 2020

 

[COUNTER_NUMBER id=28175]

dhuro peme si individ

Për informacion zyrtar mbi të dhënat e fushatës referojuni: 

  • Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë (Donacionet)
  • Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë (Mbjelljet)