E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Vijojnë Orët e Gjelbra të Mësimit e Praktikave në Natyrë!

Vijojnë Orët e Gjelbra të Mësimit e Praktikave në Natyrë!

Vijojnë Orët e Gjelbra të Mësimit e Praktikave në Natyrë! Kësaj here, specialistët e APR ishin në dispozicion të nxënësve të Shkolla Jopublike KRISTAQ RAMA me shpjegime e njohuri të reja mbi bimësinë, natyrën, mjedisin!