E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Vullnetarët

Përmes këtij Formulari çdokush mund të regjistrohet të ofrojë kontribut vullnetar në angazhime të ndryshme, në kohë, me ide apo si stazh për aktivitetet dhe projektet që APR, si një Agjenci e krijuar në Tetor 2015, zhvillon, administron dhe organizon. Ndihma e vullnetarëve është e çmuar për shumë sektorë e kauza në shërbim të publikut si: Vullnetarët e Parkut, Vullnetarët e PEDALON, Vullnetarët e Instalacionit REJA, etj. APR – Bashkia Tiranë do të ishte shumë mirënjohëse për çdo formë ndihmese dhe përfshirjeje vullnetare!

Vullnetarët e Parkut

Vullnetarët e Kopshtit Zoologjik