E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Kisha e Shën Prokopit

Kisha e vjetër: Kisha e Shën Prokopit e ka origjinën rreth 2 shekuj përpara dhe është kisha e parë ortodokse në Tiranë, pas pushtimit Osman.
Kisha iu kushtua Shën Prokopit, dëshmor i fesë së krishterë, i cili konsiderohet si shenjti mbrojtës i Tiranës dhe përkujtohet çdo vit në 8 korrik.

Kisha e Shën Prokopit u ngrit aty ku sot është oborri i Presidencës. Ajo përfundoi së ndërtuari më 1795.
Kisha e Shën Prokopit ka funksionuar deri në vitin 1938, kur në bazë të planit rregullues të Tiranës së Re u shpronësua me 80 mijë franga ari dhe u prish. Shpallja e Tiranës kryeqytet më 1925 solli ndryshimin e strukturës urbane.